vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Gomphus pulchellus

Sélys, 1840

slovenský názov: nie je

preklad vedeckého mena1: Gomphus (gr.) = kôl, kýl, pulchellus (lat.) = pekný, pôvabný

Fotografie tejto vážky zatiaľ v našom archíve nemáme, môžete si ich pozrieť na iných stránkach.

Opis:

Imágo: Dĺžka bruška 34-37 mm, dĺžka krídla 28-30 mm. Podobný iným druhom rodu Gomphus.

Larva: Podobná iným druhom rodu Gomphus, je ju možné určiť len s lupou.

slovník BionómiaŽivotný cyklus druhu.2:

Doba letu imág V-VII. Dĺžka vývinu lariev 48-60 mesiacov. Zimuje larva.

slovník BiogeografiaVeda o rozšírení rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.3:

rozšírenie

mediteránne

pôvod

atlantomediteránny

Gomphus pulchellus - oblasť rozšírenia pôvod

slovník Biotop:Biotop je typ prostredia, ktoré v prírode druh obýva.

Väčšie stojaté vody, v ktorých je zabezpečené prúdenie spôsobené vlnením (slovník stagnikollDruh vyskytujúci sa v stojatých vodách.). Vajíčka kladú do vody. Imága sedávajú na zemi.

Výskyt na Slovensku, ohrozenie a ochrana:

Druh sa z nášho územia uvádzal na základe údajov Trpiša4 (imágo, Žitný ostrov) a Dudicha5 (larva, Hron), dokladový materiál sa nezachoval. V obidvoch prípadoch je pravdepodobné nesprávne určenie, slovník areálÚzemie, na ktorom je druh rozšírený. druhu na naše územie nezasahuje, končí sa v ČR. Z nového zoznamu druhov už bol vyradený.

Gomphus pulchellus - výskyt na Slovensku

 
1. podľa FLIEDNER, H., 1997: Die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen europäischer Libellen. Libellula - Supplement 1 [http://www.libelleninfo.de/072.html] a NELSON, B., THOMSON, R. & MORROW, C., 2000: Etymology of latin and greek names. [09.2000; http://www.ulstermuseum.org.uk/dragonflyireland/], upravené
2. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart; DÉVAY, Gy., 1976b: The Phenologicla study of the Hungarian dragonfly Odonata) fauna. Acta Biol. Debrecina, 13, Suppl. : 159- 203 a vlastných pozorovaní
3. podľa STENBERG, K. & BUCHWALD, R. (eds.), 1999-2000. Die Libellen Baden-Württembergs, Bd. 1: Allgemeiner Teil Kleinlibellen (Zygoptera), 468 s., Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 712 s., Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart a HANEL, L., ZELENÝ, J., 2000: Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim: 240 s., upravené
4. TRPIŠ, M., 1957: Predbežný prehľad vážok (Odonata) Žitného ostrova. Biológia Bratislava, 12, p. 433-449.
5. DUDICH, E., 1958: Die Grundlagen der Fauna eines Karpaten-Flusses. Acta zool. Hung., 3, p. 179-200.

©2011 Aqua Vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

spôsob citácie stránky
hore