vážky.sk - logo

VITAJTE NA VÁŽKY.SK

Mapa stránky, vysvetlivky, návod na používanie webu ...

pomocné menu - logo
 


Slovenské vážkarske stretnutie 2024

Pozvánka na SVS 2024

Základňa:
Snina, rybníky - Rekreačné stredisko Vihorlat

Termín:
13.-16. jún 2024

Program:
Terénne exkurzie, manažment lokalít, prednášky a prezentácie fotografií. Presný program bude zverejnený na konci mája.

Cieľ:
Cieľovým územím je najkrajnejší severovýchod Slovenska na hraniciach s Poľskom a Ukrajinou. Zahŕňa územie NP Poloniny, CHKO Východné Karpaty a CHKO Vihorlat s unikátnymi prírodnými aj kultúrnymi hodnotami a parkom nočnej oblohy. SVS bude zamerané na aktualizáciu výskytových údajov a vyhľadávanie nových lokalít vzácnych druhov.

Ťaháky a odmeny:
Lákadlami sú druhy ako Coenagrion ornatum, C. hastulatum, C. scitulum, Cordulegaster bidentata alebo Somatochlora meridionalis. Jediný raz na celom Slovensku tu bola hodnoverne zaznamenaná Leucorrhinia albifrons. V tesnej blízkosti je tiež lokalita Cordulegaster heros.

Odborná náplň:
Diskusia o národnom červenom zozname vážok, jednotnej vážkarskej databáze, príprave atlasu vážok SR, seminár k monitoringu vážok.

Kurz určovania vážok:
V prípade záujmu je možné vo štvrtok cez deň uskutočniť kurz určovania vážok na úrovni začiatočník, zameraný na larvy aj dospelé vážky.

Prihlasovanie:
Do 14. apríla emailom (vypíšte návratku a pošlite ju na dusan.sacha@vazky.sk).

Upozornenie:
SVS 2024 je oficiálna vážkarska akcia s odborným a zákonným krytím poskytnutým jej organizátormi. Prihlásení účastníci sa zaväzujú rešpektovať pokyny organizátorov v súlade s týmito princípmi.


Výsledky SVS 2023

SVS 2023 sa uskutočnilo 13.-16.7.2023 v Turci. Zúčastnilo sa ho 40 vážkarov, medzi ktorými boli vedci, profesionálni ochranári aj laici, vrátane desiatich detí. Preskúmali sme 35 lokalít, na ktorých sme potvrdili výskyt 35 druhov vážok. Podarilo sa nám pozorovať napr. Onychogomphus forcipatus, Ophiogomphus cecilia a Anax parthenope. Za zmienku stojí prvonález Coenagrion scitulum na severnom Slovensku a záznam čím ďalej vzácnejšieho šidla Aeshna granis. Kurz trval dva dni a v určovaní lariev sme počas neho vyškolili 6 začiatočníkov a 3 pokročilých vážkarov.


Na stiahnutie:

pozvánka - obrázok
pozvánka - text (word) a (pdf) vrátane podrobných informácií o mieste, čase a všetkom dôležitom
návratka (word) a (pdf)