vážky.sk - logo

VITAJTE NA VÁŽKY.SK

Mapa stránky, vysvetlivky, návod na používanie webu ...

pomocné menu - logo
 


Slovenské vážkarske stretnutie 2021

Pozvánka na SVS 2020

Základňa:
Kopytovská dolina (Šindliar), kemp Zlaté kopyto.

Program:
Terénne exkurzie, manažment lokalít, prednášky a prezentácie fotografií. Presný program bude zverejnený na prelome mája a júna.

Cieľ SVS:
Cieľom je mapovanie vážok v bielych miestach slovenskej odonatológie. Vítané sú preto údaje o všetkých pozorovaných druhoch.

Špeciálna odmena:
Za slovenský prvonález Aeshna caerulea.

Prihlasovanie:
Do 15. apríla emailom (vypíšte návratku a pošlite ju na dusan.sacha@vazky.sk).

Upozornenie:
SVS 2021 je oficiálna vážkarska akcia s odborným a zákonným krytím poskytnutým jej organizátormi. V prípade iných podujatí prezentovaných ako vážkarske stretnutia za tieto náležitosti neručíme!
Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu bude potrebné riadiť sa platnými nariadeniami v oblasti verejného zdravia. Podujatie sa uskutoční len v prípade, že to tieto nariadenia umožnia.


Výsledky SVS 2020

SVS 2019 sa uskutočnilo 19.-21.6.2020 vo Varíne a okolí. Zúčastnilo sa ho 10 vážkarov, medzi ktorými boli vedci, profesionálni ochranári aj laici, vrátane troch detí. Preskúmali sme 8 lokalít, na ktorých sme potvrdili výskyt 20 druhov vážok.


Na stiahnutie:

pozvánka - obrázok
pozvánka - text (word) a (pdf) vrátane podrobných informácií o mieste, čase, vážkach a všetkom dôležitom
návratka (word) a (pdf)