vážky.sk - logo

ČO SÚ VÁŽKY?

Vážky sú veľmi starobylá skupina hmyzu. Zažili vznik aj vyhynutie dinosaurov, spájanie a rozpad kontinentov, doby ľadové a prežili až do súčasnosti. Vzduchu vládli už v prvohorách, keď dorastali do obrovských rozmerov (70 cm). Okrem toho, že sú dôležité pre vedu, v mnohých kultúrach symbolizujú silu, odvahu, šťastie a vytrvalosť a sú aj veľkou inšpiráciou pre umelcov.

Čo sú vážky? - logo
 


Hlava

Šidlo Aeshna isosceles, samec, hlava a hruď
Šidlo Aeshna isosceles, samec, hlava a hruď.
(Fotografia: Dušan Šácha)
Šidlo pestré Aeshna mixta, samec, detail oka
Šidlo pestré Aeshna mixta, samec, detail oka.

Hlava (caput) vážok je širšia ako hruď a veľmi pohyblivá. Rozoznávame na nej čelo (frons), pod ktorým je čelový štítok (clypeus) a ešte nižšie sú ústne orgány (trophi). Za čelom je temeno (vertex) a ďalej záhlavie (occiput). Ich veľkosť a farba sa využívajú ako určovacie znaky.

Na hlave sú nápadné veľké zložené oči (oculi compositi), ktoré sú pre vážky základným orientačným zmyslom. Vážky majú veľmi dobrý zrak, výborne vnímajú hlavne pohyb. Majú tiež dobré farebné videnie. Ich zrak však nie je taký ostrý ako náš, čo je dané stavbou oka.

Zložené oko sa skladá z veľkého počtu malých očiek (omatídií). V jednom zloženom oku ich môže byť až 28000. Každé má svoje svetlocitlivé bunky, svetlolomný kryštál (niečo ako šošovku), inerváciu a každé vníma obraz z malého priestorového výseku. Zložené oči sú umiestnené na bokoch hlavy a sú alebo oddelené, alebo sa môžu na vrchu hlavy spájať (jedným bodom až čiarou). Oči sú farebné a ich farba je druhovo špecifická.

Šidielko ploskonohé Platycnemis pennipes, samec, hlava a hruď
Šidielko ploskonohé Platycnemis pennipes, samec, hlava a hruď.
(Fotografia: Dušan Šácha)

Na temene sú tri jednoduché očká (ocelli), usporiadané do trojuholníka.

Pred očami vyrastajú tykadlá (antennae). Sú krátke, nitkovité, bičíkovitého typu - ovláda ich sval uložený v základnom článku. Skladajú sa z dvoch bazálnych článkov (scapus, pedicellus), na ktorých je ďalších 1 až 5 tykadlových článkov.

Ústne orgány sú umiestnené na spodku hlavy (hlava je ortognátna). Sú určené na hryzenie a mohutne vyvinuté. Skladajú sa z hornej pery (labrum), čeľustí (maxillae), hryzadiel (mandibulae) a spodnej pery (labium). Na čeľustiach a spodnej pere sú hmatadlá (palpi maxillares a palpi labiales), ktoré sú dôležitými znakmi pri určovaní lariev.