vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 435

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 368

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 318

Aeshna cyanea
počet hlasov: 316

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 264

Aeshna isosceles
počet hlasov: 260

Somatochlora metallica
počet hlasov: 252

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 243

Erythromma najas
počet hlasov: 240

Ischnura pumilio
počet hlasov: 236

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 236

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 236

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 230

Calopteryx virgo
počet hlasov: 229

Gomphus flavipes
počet hlasov: 227

Anax parthenope
počet hlasov: 224

Lestes dryas
počet hlasov: 224

Sympecma fusca
počet hlasov: 224

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 223

Somatochlora flavomaculata
počet hlasov: 223

Coenagrion puella
počet hlasov: 221

Orthetrum albistylum
počet hlasov: 218

Somatochlora alpestris
počet hlasov: 218

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 217

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 216

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 214

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 213

Sympecma fusca
počet hlasov: 213

Sympetrum danae
počet hlasov: 213

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 213


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému