vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 613

Coenagrion hastulatum
počet hlasov: 600

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 533

Aeshna juncea
počet hlasov: 527

Coenagrion puella
počet hlasov: 499

Aeshna affinis
počet hlasov: 495

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 495

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 473

Aeshna isosceles
počet hlasov: 472

Aeshna affinis
počet hlasov: 470

Anax parthenope
počet hlasov: 469

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 465

Erythromma najas
počet hlasov: 457

Aeshna affinis
počet hlasov: 451

Coenagrion lunulatum
počet hlasov: 431

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 426

Brachytron pratense
počet hlasov: 425

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 425

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 423

Lestes virens
počet hlasov: 416

Sympetrum danae
počet hlasov: 416

Leucorrhinia rubicunda
počet hlasov: 404

Pyrrhosoma nymphula
počet hlasov: 404

Sympecma fusca
počet hlasov: 399

Aeshna caerulea
počet hlasov: 397

Coenagrion lunulatum
počet hlasov: 397

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 394

Libellula fulva
počet hlasov: 394

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 394

Sympetrum danae
počet hlasov: 391


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému