vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 435

Aeshna cyanea
počet hlasov: 404

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 352

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 332

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 281

Erythromma najas
počet hlasov: 256

Somatochlora metallica
počet hlasov: 255

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 251

Ischnura pumilio
počet hlasov: 250

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 249

Gomphus flavipes
počet hlasov: 246

Aeshna isosceles
počet hlasov: 242

Calopteryx virgo
počet hlasov: 242

Sympetrum danae
počet hlasov: 240

Anax parthenope
počet hlasov: 239

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 239

Leucorrhinia caudalis
počet hlasov: 238

Somatochlora flavomaculata
počet hlasov: 238

Lestes dryas
počet hlasov: 237

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 236

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 236

Sympetrum danae
počet hlasov: 236

Somatochlora alpestris
počet hlasov: 235

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 233

Sympecma fusca
počet hlasov: 232

Sympetrum danae
počet hlasov: 227

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 227

Libellula fulva
počet hlasov: 225

Brachytron pratense
počet hlasov: 220

Coenagrion hastulatum
počet hlasov: 218


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému