vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Calopteryx virgo
počet hlasov: 270

Coenagrion puella
počet hlasov: 267

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 258

Orthetrum albistylum
počet hlasov: 255

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 249

Somatochlora alpestris
počet hlasov: 240

Sympetrum depressiusculum
počet hlasov: 240

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 239

Pyrrhosoma nymphula
počet hlasov: 236

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 235

Leucorrhinia albifrons
počet hlasov: 233

Cordulegaster heros
počet hlasov: 232

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 232

Sympetrum danae
počet hlasov: 231

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 230

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 230

Coenagrion ornatum
počet hlasov: 227

Ischnura pumilio
počet hlasov: 227

Nehalennia speciosa
počet hlasov: 226

Brachytron pratense
počet hlasov: 225

Aeshna affinis
počet hlasov: 223

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 221

Somatochlora arctica
počet hlasov: 219

Sympecma paedisca
počet hlasov: 219

Aeshna mixta
počet hlasov: 218

Aeshna juncea
počet hlasov: 217

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 216

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 216

Aeshna subarctica
počet hlasov: 215

Sympecma paedisca
počet hlasov: 214


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému