vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 600

Aeshna isosceles
počet hlasov: 490

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 452

Coenagrion puella
počet hlasov: 426

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 426

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 399

Gomphus flavipes
počet hlasov: 397

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 391

Sympetrum danae
počet hlasov: 386

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 379

Calopteryx virgo
počet hlasov: 374

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 367

Erythromma najas
počet hlasov: 364

Aeshna mixta
počet hlasov: 357

Calopteryx splendens
počet hlasov: 356

Coenagrion lunulatum
počet hlasov: 356

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 356

Aeshna juncea
počet hlasov: 353

Brachytron pratense
počet hlasov: 353

Aeshna juncea
počet hlasov: 351

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 351

Gomphus flavipes
počet hlasov: 351

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 350

Sympecma paedisca
počet hlasov: 350

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 349

Lestes barbarus
počet hlasov: 347

Ischnura pumilio
počet hlasov: 345

Leucorrhinia dubia
počet hlasov: 343

Sympetrum danae
počet hlasov: 340

Ischnura elegans
počet hlasov: 337


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému