vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 443

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 381

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 339

Aeshna cyanea
počet hlasov: 317

Aeshna isosceles
počet hlasov: 276

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 276

Somatochlora metallica
počet hlasov: 262

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 255

Erythromma najas
počet hlasov: 253

Gomphus flavipes
počet hlasov: 250

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 247

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 247

Calopteryx virgo
počet hlasov: 239

Anax parthenope
počet hlasov: 237

Coenagrion puella
počet hlasov: 233

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 232

Ischnura pumilio
počet hlasov: 231

Orthetrum albistylum
počet hlasov: 230

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 228

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 227

Leucorrhinia dubia
počet hlasov: 226

Sympecma fusca
počet hlasov: 226

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 225

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 225

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 223

Sympetrum danae
počet hlasov: 220

Aeshna isosceles
počet hlasov: 219

Sympetrum danae
počet hlasov: 219

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 218

Brachytron pratense
počet hlasov: 217


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému