vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 495

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 406

Aeshna isosceles
počet hlasov: 336

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 307

Coenagrion puella
počet hlasov: 293

Sympetrum danae
počet hlasov: 293

Calopteryx virgo
počet hlasov: 288

Erythromma najas
počet hlasov: 282

Orthetrum albistylum
počet hlasov: 278

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 278

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 274

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 272

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 271

Somatochlora metallica
počet hlasov: 271

Somatochlora alpestris
počet hlasov: 258

Sympecma paedisca
počet hlasov: 258

Pyrrhosoma nymphula
počet hlasov: 256

Gomphus flavipes
počet hlasov: 255

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 248

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 246

Sympetrum danae
počet hlasov: 246

Brachytron pratense
počet hlasov: 245

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 245

Somatochlora flavomaculata
počet hlasov: 244

Sympetrum depressiusculum
počet hlasov: 244

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 244

Lestes barbarus
počet hlasov: 240

Aeshna affinis
počet hlasov: 239

Aeshna juncea
počet hlasov: 237

Somatochlora arctica
počet hlasov: 234


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému