vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 494

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 395

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 356

Aeshna isosceles
počet hlasov: 352

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 328

Coenagrion puella
počet hlasov: 314

Sympetrum danae
počet hlasov: 314

Calopteryx virgo
počet hlasov: 309

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 298

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 294

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 292

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 287

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 279

Brachytron pratense
počet hlasov: 266

Erythromma najas
počet hlasov: 265

Sympetrum danae
počet hlasov: 265

Lestes barbarus
počet hlasov: 259

Leucorrhinia albifrons
počet hlasov: 258

Sympecma paedisca
počet hlasov: 257

Gomphus flavipes
počet hlasov: 256

Leucorrhinia dubia
počet hlasov: 255

Sympetrum depressiusculum
počet hlasov: 255

Somatochlora arctica
počet hlasov: 253

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 252

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 249

Coenagrion hastulatum
počet hlasov: 246

Erythromma viridulum
počet hlasov: 246

Gomphus flavipes
počet hlasov: 243

Ischnura elegans
počet hlasov: 243

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 243


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému