vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 424

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 321

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 310

Aeshna cyanea
počet hlasov: 299

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 269

Erythromma najas
počet hlasov: 240

Somatochlora metallica
počet hlasov: 240

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 236

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 227

Ischnura pumilio
počet hlasov: 223

Gomphus flavipes
počet hlasov: 221

Calopteryx virgo
počet hlasov: 220

Somatochlora alpestris
počet hlasov: 217

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 215

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 215

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 213

Cordulegaster heros
počet hlasov: 210

Somatochlora flavomaculata
počet hlasov: 210

Lestes barbarus
počet hlasov: 209

Sympetrum danae
počet hlasov: 209

Anax imperator
počet hlasov: 207

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 207

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 206

Aeshna isosceles
počet hlasov: 205

Coenagrion lunulatum
počet hlasov: 204

Coenagrion hastulatum
počet hlasov: 203

Orthetrum albistylum
počet hlasov: 201

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 201

Ischnura elegans
počet hlasov: 200

Sympetrum danae
počet hlasov: 200


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému