vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 506

Aeshna isosceles
počet hlasov: 373

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 357

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 340

Coenagrion puella
počet hlasov: 326

Calopteryx virgo
počet hlasov: 321

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 310

Sympetrum danae
počet hlasov: 310

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 306

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 304

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 290

Erythromma najas
počet hlasov: 289

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 279

Brachytron pratense
počet hlasov: 278

Sympetrum danae
počet hlasov: 277

Leucorrhinia dubia
počet hlasov: 272

Lestes barbarus
počet hlasov: 271

Leucorrhinia albifrons
počet hlasov: 270

Sympecma paedisca
počet hlasov: 269

Gomphus flavipes
počet hlasov: 268

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 261

Ischnura pumilio
počet hlasov: 259

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 259

Erythromma viridulum
počet hlasov: 258

Somatochlora alpestris
počet hlasov: 258

Gomphus flavipes
počet hlasov: 255

Ischnura elegans
počet hlasov: 255

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 254

Pyrrhosoma nymphula
počet hlasov: 250

Aeshna subarctica
počet hlasov: 248


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému