vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 498

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 402

Coenagrion puella
počet hlasov: 392

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 391

Sympetrum danae
počet hlasov: 358

Aeshna isosceles
počet hlasov: 353

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 348

Calopteryx virgo
počet hlasov: 343

Gomphus flavipes
počet hlasov: 335

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 332

Erythromma najas
počet hlasov: 329

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 321

Brachytron pratense
počet hlasov: 319

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 319

Sympetrum danae
počet hlasov: 316

Sympetrum depressiusculum
počet hlasov: 314

Sympecma paedisca
počet hlasov: 309

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 308

Gomphus flavipes
počet hlasov: 307

Ischnura elegans
počet hlasov: 304

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 299

Lestes barbarus
počet hlasov: 298

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 295

Lestes barbarus
počet hlasov: 293

Ischnura pumilio
počet hlasov: 290

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 289

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 287

Sympetrum sanguineum
počet hlasov: 285

Gomphus flavipes
počet hlasov: 283

Aeshna juncea
počet hlasov: 282


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému