vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 431

Aeshna cyanea
počet hlasov: 364

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 326

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 300

Somatochlora metallica
počet hlasov: 257

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 252

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 236

Erythromma najas
počet hlasov: 233

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 231

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 229

Calopteryx virgo
počet hlasov: 228

Somatochlora alpestris
počet hlasov: 223

Ischnura pumilio
počet hlasov: 222

Leucorrhinia caudalis
počet hlasov: 222

Coenagrion puella
počet hlasov: 220

Sympetrum danae
počet hlasov: 220

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 217

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 217

Anax parthenope
počet hlasov: 216

Gomphus flavipes
počet hlasov: 216

Somatochlora flavomaculata
počet hlasov: 214

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 214

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 212

Sympetrum danae
počet hlasov: 212

Lestes sponsa
počet hlasov: 211

Sympetrum danae
počet hlasov: 210

Aeshna isosceles
počet hlasov: 208

Leucorrhinia dubia
počet hlasov: 208

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 208

Anax imperator
počet hlasov: 207


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému