vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 625

Coenagrion hastulatum
počet hlasov: 565

Aeshna isosceles
počet hlasov: 527

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 527

Coenagrion puella
počet hlasov: 509

Aeshna affinis
počet hlasov: 488

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 475

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 472

Sympetrum danae
počet hlasov: 455

Gomphus flavipes
počet hlasov: 432

Coenagrion puella
počet hlasov: 431

Gomphus flavipes
počet hlasov: 414

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 414

Coenagrion hastulatum
počet hlasov: 410

Libellula fulva
počet hlasov: 403

Leucorrhinia rubicunda
počet hlasov: 402

Sympecma paedisca
počet hlasov: 400

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 400

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 398

Pyrrhosoma nymphula
počet hlasov: 395

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 394

Ischnura elegans
počet hlasov: 393

Nehalennia speciosa
počet hlasov: 393

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 392

Lestes virens
počet hlasov: 390

Cordulegaster heros
počet hlasov: 389

Erythromma najas
počet hlasov: 389

Sympetrum danae
počet hlasov: 389

Brachytron pratense
počet hlasov: 387

Somatochlora alpestris
počet hlasov: 386


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému