vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 479

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 402

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 347

Aeshna isosceles
počet hlasov: 333

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 313

Coenagrion puella
počet hlasov: 300

Sympetrum danae
počet hlasov: 299

Calopteryx virgo
počet hlasov: 294

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 284

Orthetrum albistylum
počet hlasov: 284

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 280

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 278

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 259

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 259

Gomphus flavipes
počet hlasov: 258

Leucorrhinia dubia
počet hlasov: 255

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 253

Sympetrum danae
počet hlasov: 252

Brachytron pratense
počet hlasov: 251

Somatochlora flavomaculata
počet hlasov: 249

Lestes barbarus
počet hlasov: 246

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 245

Gomphus flavipes
počet hlasov: 244

Sympetrum depressiusculum
počet hlasov: 244

Leucorrhinia albifrons
počet hlasov: 243

Sympecma paedisca
počet hlasov: 241

Pyrrhosoma nymphula
počet hlasov: 240

Somatochlora arctica
počet hlasov: 240

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 235

Ischnura pumilio
počet hlasov: 235


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému