vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 478

Aeshna isosceles
počet hlasov: 312

Sympetrum danae
počet hlasov: 285

Coenagrion puella
počet hlasov: 276

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 273

Calopteryx virgo
počet hlasov: 272

Erythromma najas
počet hlasov: 264

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 262

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 262

Orthetrum albistylum
počet hlasov: 261

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 256

Ischnura pumilio
počet hlasov: 248

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 247

Sympetrum depressiusculum
počet hlasov: 247

Sympecma paedisca
počet hlasov: 244

Somatochlora alpestris
počet hlasov: 243

Pyrrhosoma nymphula
počet hlasov: 239

Gomphus flavipes
počet hlasov: 238

Gomphus flavipes
počet hlasov: 238

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 236

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 236

Coenagrion ornatum
počet hlasov: 233

Somatochlora flavomaculata
počet hlasov: 233

Sympetrum danae
počet hlasov: 231

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 230

Brachytron pratense
počet hlasov: 228

Leucorrhinia albifrons
počet hlasov: 228

Nehalennia speciosa
počet hlasov: 226

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 226

Aeshna affinis
počet hlasov: 225


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému