vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 515

Aeshna isosceles
počet hlasov: 374

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 371

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 344

Coenagrion puella
počet hlasov: 337

Calopteryx virgo
počet hlasov: 330

Sympetrum danae
počet hlasov: 321

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 315

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 310

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 309

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 295

Brachytron pratense
počet hlasov: 291

Erythromma najas
počet hlasov: 284

Lestes barbarus
počet hlasov: 284

Leucorrhinia albifrons
počet hlasov: 284

Gomphus flavipes
počet hlasov: 281

Sympecma paedisca
počet hlasov: 280

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 279

Sympetrum danae
počet hlasov: 279

Leucorrhinia dubia
počet hlasov: 277

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 272

Erythromma viridulum
počet hlasov: 271

Ischnura pumilio
počet hlasov: 271

Somatochlora alpestris
počet hlasov: 269

Ischnura elegans
počet hlasov: 267

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 267

Pyrrhosoma nymphula
počet hlasov: 263

Gomphus flavipes
počet hlasov: 259

Somatochlora flavomaculata
počet hlasov: 258

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 258


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému