vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 616

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 528

Coenagrion puella
počet hlasov: 511

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 489

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 472

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 471

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 470

Coenagrion ornatum
počet hlasov: 448

Ischnura pumilio
počet hlasov: 427

Gomphus flavipes
počet hlasov: 422

Erythromma najas
počet hlasov: 417

Sympetrum danae
počet hlasov: 416

Gomphus flavipes
počet hlasov: 415

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 406

Lestes viridis
počet hlasov: 405

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 405

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 402

Sympecma paedisca
počet hlasov: 401

Ischnura elegans
počet hlasov: 397

Ischnura elegans
počet hlasov: 393

Somatochlora flavomaculata
počet hlasov: 392

Erythromma najas
počet hlasov: 390

Gomphus vulgatissimus
počet hlasov: 390

Sympetrum danae
počet hlasov: 390

Cordulia aenea
počet hlasov: 384

Leucorrhinia dubia
počet hlasov: 384

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 384

Coenagrion lunulatum
počet hlasov: 383

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 383

Libellula fulva
počet hlasov: 382


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému