vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 416

Aeshna cyanea
počet hlasov: 342

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 313

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 286

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 261

Erythromma najas
počet hlasov: 233

Somatochlora metallica
počet hlasov: 232

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 231

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 224

Leucorrhinia caudalis
počet hlasov: 221

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 217

Ischnura pumilio
počet hlasov: 214

Gomphus flavipes
počet hlasov: 210

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 208

Cordulegaster heros
počet hlasov: 204

Somatochlora flavomaculata
počet hlasov: 203

Lestes barbarus
počet hlasov: 202

Sympetrum danae
počet hlasov: 200

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 200

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 199

Leucorrhinia rubicunda
počet hlasov: 199

Calopteryx virgo
počet hlasov: 198

Anax imperator
počet hlasov: 196

Anax parthenope
počet hlasov: 196

Lestes barbarus
počet hlasov: 196

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 195

Erythromma najas
počet hlasov: 194

Somatochlora alpestris
počet hlasov: 194

Sympetrum danae
počet hlasov: 194

Lestes virens
počet hlasov: 193


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému