vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 413

Aeshna cyanea
počet hlasov: 356

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 318

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 298

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 258

Somatochlora metallica
počet hlasov: 235

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 235

Erythromma najas
počet hlasov: 231

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 229

Leucorrhinia caudalis
počet hlasov: 218

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 214

Coenagrion puella
počet hlasov: 213

Somatochlora alpestris
počet hlasov: 213

Calopteryx virgo
počet hlasov: 212

Lestes sponsa
počet hlasov: 212

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 211

Gomphus flavipes
počet hlasov: 211

Ischnura pumilio
počet hlasov: 211

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 208

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 207

Aeshna isosceles
počet hlasov: 205

Somatochlora flavomaculata
počet hlasov: 204

Lestes barbarus
počet hlasov: 201

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 201

Sympetrum danae
počet hlasov: 201

Brachytron pratense
počet hlasov: 199

Leucorrhinia rubicunda
počet hlasov: 197

Sympetrum danae
počet hlasov: 197

Aeshna isosceles
počet hlasov: 196

Anax imperator
počet hlasov: 196


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému