vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 474

Aeshna cyanea
počet hlasov: 399

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 388

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 346

Aeshna isosceles
počet hlasov: 303

Somatochlora metallica
počet hlasov: 293

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 283

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 282

Sympetrum danae
počet hlasov: 282

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 277

Calopteryx virgo
počet hlasov: 267

Coenagrion puella
počet hlasov: 264

Erythromma najas
počet hlasov: 264

Orthetrum albistylum
počet hlasov: 251

Leucorrhinia dubia
počet hlasov: 246

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 245

Somatochlora alpestris
počet hlasov: 244

Coenagrion ornatum
počet hlasov: 241

Gomphus flavipes
počet hlasov: 239

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 239

Aeshna isosceles
počet hlasov: 238

Anax imperator
počet hlasov: 238

Sympecma paedisca
počet hlasov: 238

Pyrrhosoma nymphula
počet hlasov: 235

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 234

Cordulegaster heros
počet hlasov: 233

Lestes sponsa
počet hlasov: 233

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 233

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 232

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 232


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému