vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 533

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 408

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 389

Aeshna isosceles
počet hlasov: 388

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 364

Coenagrion puella
počet hlasov: 357

Calopteryx virgo
počet hlasov: 350

Sympetrum danae
počet hlasov: 339

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 333

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 328

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 327

Brachytron pratense
počet hlasov: 311

Erythromma najas
počet hlasov: 309

Lestes barbarus
počet hlasov: 304

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 303

Gomphus flavipes
počet hlasov: 302

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 298

Sympecma paedisca
počet hlasov: 298

Sympetrum danae
počet hlasov: 297

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 295

Erythromma viridulum
počet hlasov: 292

Ischnura pumilio
počet hlasov: 292

Ischnura elegans
počet hlasov: 287

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 285

Pyrrhosoma nymphula
počet hlasov: 282

Gomphus flavipes
počet hlasov: 280

Aeshna subarctica
počet hlasov: 278

Leucorrhinia albifrons
počet hlasov: 276

Somatochlora flavomaculata
počet hlasov: 276

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 276


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému