vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 483

Aeshna isosceles
počet hlasov: 294

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 285

Coenagrion puella
počet hlasov: 273

Calopteryx virgo
počet hlasov: 272

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 272

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 262

Erythromma najas
počet hlasov: 261

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 259

Orthetrum albistylum
počet hlasov: 257

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 253

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 247

Sympetrum danae
počet hlasov: 246

Somatochlora alpestris
počet hlasov: 244

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 243

Sympetrum depressiusculum
počet hlasov: 242

Pyrrhosoma nymphula
počet hlasov: 236

Gomphus flavipes
počet hlasov: 235

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 232

Somatochlora flavomaculata
počet hlasov: 230

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 230

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 230

Coenagrion ornatum
počet hlasov: 229

Leucorrhinia albifrons
počet hlasov: 229

Ischnura pumilio
počet hlasov: 228

Aeshna affinis
počet hlasov: 225

Brachytron pratense
počet hlasov: 225

Cordulegaster heros
počet hlasov: 225

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 224

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 223


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému