vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 482

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 390

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 348

Aeshna cyanea
počet hlasov: 312

Aeshna isosceles
počet hlasov: 294

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 284

Sympetrum danae
počet hlasov: 284

Calopteryx virgo
počet hlasov: 268

Erythromma najas
počet hlasov: 263

Somatochlora metallica
počet hlasov: 259

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 258

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 256

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 248

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 248

Sympetrum danae
počet hlasov: 243

Coenagrion ornatum
počet hlasov: 241

Sympecma paedisca
počet hlasov: 240

Anax imperator
počet hlasov: 239

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 239

Gomphus flavipes
počet hlasov: 238

Cordulegaster heros
počet hlasov: 237

Pyrrhosoma nymphula
počet hlasov: 235

Sympecma fusca
počet hlasov: 232

Aeshna isosceles
počet hlasov: 231

Leucorrhinia albifrons
počet hlasov: 231

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 231

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 228

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 228

Ischnura pumilio
počet hlasov: 228

Coenagrion ornatum
počet hlasov: 226


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému