vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 458

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 390

Aeshna cyanea
počet hlasov: 381

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 348

Aeshna isosceles
počet hlasov: 296

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 290

Somatochlora metallica
počet hlasov: 277

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 269

Sympetrum danae
počet hlasov: 269

Erythromma najas
počet hlasov: 262

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 262

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 255

Anax parthenope
počet hlasov: 252

Calopteryx virgo
počet hlasov: 252

Coenagrion puella
počet hlasov: 248

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 247

Orthetrum albistylum
počet hlasov: 245

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 241

Leucorrhinia dubia
počet hlasov: 240

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 240

Somatochlora alpestris
počet hlasov: 239

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 239

Ischnura pumilio
počet hlasov: 232

Aeshna isosceles
počet hlasov: 230

Anax imperator
počet hlasov: 230

Sympetrum danae
počet hlasov: 229

Gomphus flavipes
počet hlasov: 228

Pyrrhosoma nymphula
počet hlasov: 228

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 225

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 224


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému