vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 484

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 394

Aeshna isosceles
počet hlasov: 321

Aeshna cyanea
počet hlasov: 311

Sympetrum danae
počet hlasov: 283

Coenagrion puella
počet hlasov: 282

Calopteryx virgo
počet hlasov: 278

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 278

Erythromma najas
počet hlasov: 270

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 268

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 268

Orthetrum albistylum
počet hlasov: 267

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 262

Somatochlora metallica
počet hlasov: 260

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 252

Sympetrum depressiusculum
počet hlasov: 251

Aeshna isosceles
počet hlasov: 248

Somatochlora alpestris
počet hlasov: 248

Sympecma paedisca
počet hlasov: 248

Pyrrhosoma nymphula
počet hlasov: 245

Gomphus flavipes
počet hlasov: 244

Gomphus flavipes
počet hlasov: 244

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 242

Sympetrum danae
počet hlasov: 236

Brachytron pratense
počet hlasov: 234

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 234

Somatochlora flavomaculata
počet hlasov: 233

Leucorrhinia albifrons
počet hlasov: 232

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 232

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 231


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému