vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 608

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 552

Coenagrion puella
počet hlasov: 517

Aeshna affinis
počet hlasov: 494

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 478

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 466

Aeshna affinis
počet hlasov: 461

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 460

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 444

Calopteryx virgo
počet hlasov: 443

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 440

Aeshna mixta
počet hlasov: 434

Gomphus flavipes
počet hlasov: 431

Sympetrum danae
počet hlasov: 429

Sympetrum sanguineum
počet hlasov: 426

Lestes barbarus
počet hlasov: 421

Lestes dryas
počet hlasov: 419

Coenagrion lunulatum
počet hlasov: 418

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 418

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 414

Aeshna affinis
počet hlasov: 406

Ischnura pumilio
počet hlasov: 396

Somatochlora arctica
počet hlasov: 396

Orthetrum brunneum
počet hlasov: 389

Gomphus vulgatissimus
počet hlasov: 388

Lestes sponsa
počet hlasov: 387

Aeshna grandis
počet hlasov: 384

Erythromma najas
počet hlasov: 381

Sympecma paedisca
počet hlasov: 380

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 377


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému