vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Lestes virens
počet hlasov: 119

Aeshna affinis
počet hlasov: 117

Gomphus flavipes
počet hlasov: 117

Libellula quadrimaculata
počet hlasov: 117

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 117

Aeshna affinis
počet hlasov: 115

Aeshna grandis
počet hlasov: 115

Orthetrum albistylum
počet hlasov: 115

Lestes viridis
počet hlasov: 114

Anax parthenope
počet hlasov: 112

Calopteryx splendens
počet hlasov: 112

Cordulia aenea
počet hlasov: 112

Leucorrhinia dubia
počet hlasov: 112

Aeshna mixta
počet hlasov: 111

Cordulegaster heros
počet hlasov: 111

Leucorrhinia pectoralis
počet hlasov: 111

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 111

Coenagrion hastulatum
počet hlasov: 110

Anax parthenope
počet hlasov: 108

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 108

Cordulia aenea
počet hlasov: 107

Coenagrion pulchellum
počet hlasov: 105

Leucorrhinia albifrons
počet hlasov: 104

Coenagrion puella
počet hlasov: 103

Aeshna mixta
počet hlasov: 102

Calopteryx splendens
počet hlasov: 102

Libellula depressa
počet hlasov: 101

Platycnemis pennipes
počet hlasov: 99

Aeshna juncea
počet hlasov: 98

Libellula fulva
počet hlasov: 98


Zoradené podľa počtu hlasov

1 2 3 4 5 6 7 8 910 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému