vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Aeshna mixta
počet hlasov: 198

Somatochlora arctica
počet hlasov: 198

Sympetrum sanguineum
počet hlasov: 198

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 198

Coenagrion scitulum
počet hlasov: 197

Onychogomphus forcipatus
počet hlasov: 197

Somatochlora alpestris
počet hlasov: 197

Anax parthenope
počet hlasov: 196

Leucorrhinia albifrons
počet hlasov: 196

Aeshna caerulea
počet hlasov: 195

Aeshna mixta
počet hlasov: 195

Brachytron pratense
počet hlasov: 195

Leucorrhinia rubicunda
počet hlasov: 195

Sympecma paedisca
počet hlasov: 195

Sympecma paedisca
počet hlasov: 195

Erythromma najas
počet hlasov: 194

Aeshna juncea
počet hlasov: 193

Anax imperator
počet hlasov: 193

Sympecma fusca
počet hlasov: 193

Somatochlora arctica
počet hlasov: 192

Somatochlora alpestris
počet hlasov: 191

Aeshna juncea
počet hlasov: 189

Lestes virens
počet hlasov: 189

Leucorrhinia dubia
počet hlasov: 189

Libellula fulva
počet hlasov: 188

Lestes dryas
počet hlasov: 187

Lestes viridis
počet hlasov: 187

Orthetrum albistylum
počet hlasov: 187

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 186

Sympetrum meridionale
počet hlasov: 186


Zoradené podľa počtu hlasov

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému