vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Somatochlora arctica
počet hlasov: 56

Somatochlora metallica
počet hlasov: 52

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 48

Sympecma fusca
počet hlasov: 46

Aeshna cyanea
počet hlasov: 41

Coenagrion ornatum
počet hlasov: 40

Sympetrum danae
počet hlasov: 40

Sympetrum sanguineum
počet hlasov: 40

Orthetrum brunneum
počet hlasov: 38

Somatochlora metallica
počet hlasov: 38

Erythromma viridulum
počet hlasov: 36

Leucorrhinia pectoralis
počet hlasov: 35

Somatochlora flavomaculata
počet hlasov: 35

Sympecma fusca
počet hlasov: 34

Coenagrion hastulatum
počet hlasov: 32

Libellula depressa
počet hlasov: 31

Aeshna cyanea
počet hlasov: 28

Orthetrum brunneum
počet hlasov: 28

Sympecma fusca
počet hlasov: 28

Cordulia aenea
počet hlasov: 26

Lestes dryas
počet hlasov: 23

Coenagrion lunulatum
počet hlasov: 22

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 18

Sympetrum striolatum
počet hlasov: 17

Gomphus vulgatissimus
počet hlasov: 16

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 13

Aeshna mixta
počet hlasov: 9

Somatochlora metallica
počet hlasov: 9

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 6


Zoradené podľa počtu hlasov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému