vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Sympetrum striolatum
počet hlasov: 211

Erythromma viridulum
počet hlasov: 209

Orthetrum brunneum
počet hlasov: 209

Aeshna mixta
počet hlasov: 208

Anax imperator
počet hlasov: 208

Gomphus vulgatissimus
počet hlasov: 208

Lestes sponsa
počet hlasov: 208

Lestes viridis
počet hlasov: 208

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 208

Aeshna grandis
počet hlasov: 207

Aeshna subarctica
počet hlasov: 207

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 207

Leucorrhinia dubia
počet hlasov: 207

Somatochlora alpestris
počet hlasov: 207

Coenagrion scitulum
počet hlasov: 206

Ischnura pumilio
počet hlasov: 205

Leucorrhinia dubia
počet hlasov: 205

Leucorrhinia pectoralis
počet hlasov: 205

Libellula fulva
počet hlasov: 205

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 205

Somatochlora arctica
počet hlasov: 205

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 204

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 203

Cordulia aenea
počet hlasov: 203

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 203

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 203

Leucorrhinia rubicunda
počet hlasov: 202

Pyrrhosoma nymphula
počet hlasov: 202

Aeshna juncea
počet hlasov: 201

Coenagrion puella
počet hlasov: 201


Zoradené podľa počtu hlasov

1 2 3 4 56 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému