vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 175

Lestes virens
počet hlasov: 175

Orthetrum brunneum
počet hlasov: 175

Aeshna subarctica
počet hlasov: 174

Ischnura pumilio
počet hlasov: 174

Erythromma najas
počet hlasov: 173

Lestes viridis
počet hlasov: 171

Aeshna isosceles
počet hlasov: 170

Aeshna juncea
počet hlasov: 170

Coenagrion pulchellum
počet hlasov: 169

Leucorrhinia pectoralis
počet hlasov: 168

Sympetrum sanguineum
počet hlasov: 168

Lestes barbarus
počet hlasov: 167

Onychogomphus forcipatus
počet hlasov: 167

Coenagrion scitulum
počet hlasov: 165

Ischnura elegans
počet hlasov: 165

Orthetrum albistylum
počet hlasov: 165

Aeshna subarctica
počet hlasov: 164

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 164

Erythromma viridulum
počet hlasov: 163

Platycnemis pennipes
počet hlasov: 163

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 161

Orthetrum albistylum
počet hlasov: 161

Leucorrhinia rubicunda
počet hlasov: 160

Anax imperator
počet hlasov: 159

Libellula depressa
počet hlasov: 159

Gomphus flavipes
počet hlasov: 158

Lestes barbarus
počet hlasov: 158

Pyrrhosoma nymphula
počet hlasov: 158

Calopteryx virgo
počet hlasov: 157


Zoradené podľa počtu hlasov

1 2 3 4 5 6 78 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému