vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 156

Lestes barbarus
počet hlasov: 155

Aeshna subarctica
počet hlasov: 154

Leucorrhinia dubia
počet hlasov: 154

Orthetrum brunneum
počet hlasov: 154

Coenagrion scitulum
počet hlasov: 153

Lestes barbarus
počet hlasov: 153

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 151

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 151

Lestes barbarus
počet hlasov: 151

Leucorrhinia pectoralis
počet hlasov: 151

Lestes viridis
počet hlasov: 150

Onychogomphus forcipatus
počet hlasov: 150

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 150

Sympetrum sanguineum
počet hlasov: 150

Erythromma najas
počet hlasov: 149

Orthetrum albistylum
počet hlasov: 149

Pyrrhosoma nymphula
počet hlasov: 147

Coenagrion pulchellum
počet hlasov: 145

Erythromma najas
počet hlasov: 145

Gomphus vulgatissimus
počet hlasov: 145

Ischnura pumilio
počet hlasov: 145

Libellula quadrimaculata
počet hlasov: 144

Platycnemis pennipes
počet hlasov: 143

Ischnura elegans
počet hlasov: 142

Orthetrum brunneum
počet hlasov: 141

Calopteryx virgo
počet hlasov: 140

Coenagrion lunulatum
počet hlasov: 140

Erythromma viridulum
počet hlasov: 140

Anax parthenope
počet hlasov: 138


Zoradené podľa počtu hlasov

1 2 3 4 5 6 78 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému