vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Aeshna subarctica
počet hlasov: 258

Somatochlora flavomaculata
počet hlasov: 257

Sympetrum depressiusculum
počet hlasov: 256

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 255

Sympetrum sanguineum
počet hlasov: 254

Gomphus flavipes
počet hlasov: 252

Aeshna affinis
počet hlasov: 251

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 251

Libellula depressa
počet hlasov: 251

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 250

Coenagrion pulchellum
počet hlasov: 249

Nehalennia speciosa
počet hlasov: 249

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 249

Aeshna mixta
počet hlasov: 245

Coenagrion ornatum
počet hlasov: 245

Cordulegaster heros
počet hlasov: 245

Ischnura pumilio
počet hlasov: 245

Coenagrion ornatum
počet hlasov: 244

Cordulegaster heros
počet hlasov: 244

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 244

Aeshna juncea
počet hlasov: 243

Lestes dryas
počet hlasov: 243

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 243

Sympetrum striolatum
počet hlasov: 241

Coenagrion ornatum
počet hlasov: 240

Leucorrhinia pectoralis
počet hlasov: 239

Somatochlora arctica
počet hlasov: 239

Anax parthenope
počet hlasov: 238

Lestes barbarus
počet hlasov: 238

Nehalennia speciosa
počet hlasov: 238


Zoradené podľa počtu hlasov

1 23 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému