vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Ischnura elegans
počet hlasov: 231

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 231

Aeshna affinis
počet hlasov: 230

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 230

Libellula depressa
počet hlasov: 229

Cordulegaster heros
počet hlasov: 227

Somatochlora flavomaculata
počet hlasov: 227

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 227

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 226

Aeshna subarctica
počet hlasov: 225

Somatochlora alpestris
počet hlasov: 225

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 224

Aeshna mixta
počet hlasov: 223

Lestes dryas
počet hlasov: 223

Nehalennia speciosa
počet hlasov: 223

Sympetrum sanguineum
počet hlasov: 223

Sympecma paedisca
počet hlasov: 222

Coenagrion lunulatum
počet hlasov: 221

Gomphus flavipes
počet hlasov: 220

Lestes barbarus
počet hlasov: 219

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 218

Nehalennia speciosa
počet hlasov: 218

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 218

Coenagrion pulchellum
počet hlasov: 216

Cordulegaster heros
počet hlasov: 215

Leucorrhinia pectoralis
počet hlasov: 215

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 215

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 214

Coenagrion ornatum
počet hlasov: 213

Aeshna juncea
počet hlasov: 212


Zoradené podľa počtu hlasov

1 23 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému