vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 165

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 164

Platycnemis pennipes
počet hlasov: 163

Sympetrum meridionale
počet hlasov: 163

Aeshna affinis
počet hlasov: 162

Somatochlora metallica
počet hlasov: 162

Aeshna affinis
počet hlasov: 161

Libellula quadrimaculata
počet hlasov: 161

Gomphus vulgatissimus
počet hlasov: 160

Ischnura elegans
počet hlasov: 160

Lestes dryas
počet hlasov: 158

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 157

Cordulegaster heros
počet hlasov: 157

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 157

Anax parthenope
počet hlasov: 156

Lestes barbarus
počet hlasov: 156

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 154

Erythromma najas
počet hlasov: 154

Leucorrhinia caudalis
počet hlasov: 153

Pyrrhosoma nymphula
počet hlasov: 152

Erythromma najas
počet hlasov: 151

Ischnura elegans
počet hlasov: 150

Libellula depressa
počet hlasov: 150

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 149

Gomphus flavipes
počet hlasov: 149

Lestes virens
počet hlasov: 148

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 147

Aeshna grandis
počet hlasov: 146

Lestes viridis
počet hlasov: 146

Libellula quadrimaculata
počet hlasov: 146


Zoradené podľa počtu hlasov

1 2 3 4 5 6 7 89 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému