vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Ischnura pumilio
počet hlasov: 213

Leucorrhinia caudalis
počet hlasov: 213

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 213

Sympetrum striolatum
počet hlasov: 213

Aeshna isosceles
počet hlasov: 212

Aeshna cyanea
počet hlasov: 211

Coenagrion ornatum
počet hlasov: 211

Leucorrhinia dubia
počet hlasov: 211

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 211

Sympecma fusca
počet hlasov: 211

Sympetrum striolatum
počet hlasov: 211

Calopteryx splendens
počet hlasov: 210

Calopteryx splendens
počet hlasov: 210

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 210

Lestes viridis
počet hlasov: 209

Libellula fulva
počet hlasov: 208

Libellula quadrimaculata
počet hlasov: 208

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 208

Pyrrhosoma nymphula
počet hlasov: 207

Coenagrion lunulatum
počet hlasov: 206

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 206

Anax parthenope
počet hlasov: 205

Anax parthenope
počet hlasov: 205

Lestes sponsa
počet hlasov: 204

Libellula depressa
počet hlasov: 204

Aeshna juncea
počet hlasov: 203

Anax imperator
počet hlasov: 203

Gomphus flavipes
počet hlasov: 203

Leucorrhinia rubicunda
počet hlasov: 203

Libellula fulva
počet hlasov: 202


Zoradené podľa počtu hlasov

1 2 34 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému