vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Pyrrhosoma nymphula
počet hlasov: 194

Aeshna juncea
počet hlasov: 193

Coenagrion puella
počet hlasov: 193

Aeshna subarctica
počet hlasov: 190

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 190

Coenagrion pulchellum
počet hlasov: 189

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 189

Libellula fulva
počet hlasov: 189

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 189

Lestes virens
počet hlasov: 188

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 187

Brachytron pratense
počet hlasov: 186

Aeshna isosceles
počet hlasov: 185

Libellula fulva
počet hlasov: 185

Coenagrion puella
počet hlasov: 184

Coenagrion scitulum
počet hlasov: 184

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 183

Erythromma viridulum
počet hlasov: 183

Coenagrion hastulatum
počet hlasov: 182

Orthetrum albistylum
počet hlasov: 182

Aeshna grandis
počet hlasov: 181

Sympetrum depressiusculum
počet hlasov: 181

Sympetrum striolatum
počet hlasov: 181

Lestes dryas
počet hlasov: 180

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 180

Calopteryx virgo
počet hlasov: 179

Leucorrhinia dubia
počet hlasov: 178

Somatochlora alpestris
počet hlasov: 177

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 176

Sympetrum danae
počet hlasov: 176


Zoradené podľa počtu hlasov

1 2 3 4 5 67 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému