vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 513

Aeshna isosceles
počet hlasov: 385

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 367

Coenagrion puella
počet hlasov: 336

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 331

Calopteryx virgo
počet hlasov: 330

Sympetrum danae
počet hlasov: 320

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 316

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 314

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 308

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 300

Erythromma najas
počet hlasov: 296

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 289

Brachytron pratense
počet hlasov: 288

Sympetrum danae
počet hlasov: 287

Lestes barbarus
počet hlasov: 280

Leucorrhinia albifrons
počet hlasov: 280

Leucorrhinia dubia
počet hlasov: 280

Sympecma paedisca
počet hlasov: 279

Gomphus flavipes
počet hlasov: 278

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 271

Ischnura pumilio
počet hlasov: 269

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 269

Somatochlora alpestris
počet hlasov: 268

Erythromma viridulum
počet hlasov: 265

Gomphus flavipes
počet hlasov: 265

Ischnura elegans
počet hlasov: 265

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 264

Pyrrhosoma nymphula
počet hlasov: 260

Aeshna subarctica
počet hlasov: 258


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému