vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 485

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 411

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 353

Aeshna isosceles
počet hlasov: 340

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 319

Coenagrion puella
počet hlasov: 306

Sympetrum danae
počet hlasov: 305

Calopteryx virgo
počet hlasov: 299

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 288

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 285

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 284

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 282

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 278

Leucorrhinia dubia
počet hlasov: 260

Sympetrum danae
počet hlasov: 258

Brachytron pratense
počet hlasov: 256

Lestes barbarus
počet hlasov: 252

Gomphus flavipes
počet hlasov: 250

Leucorrhinia albifrons
počet hlasov: 249

Sympetrum depressiusculum
počet hlasov: 248

Pyrrhosoma nymphula
počet hlasov: 247

Sympecma paedisca
počet hlasov: 247

Somatochlora arctica
počet hlasov: 246

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 245

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 242

Ischnura pumilio
počet hlasov: 240

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 239

Gomphus flavipes
počet hlasov: 239

Erythromma viridulum
počet hlasov: 238

Coenagrion hastulatum
počet hlasov: 237


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému