vážky.sk - logo

AKTUALITY

Novinky na stránke, upozornenia na aktuality zo sveta odonatológie, naše názory na aktuálne udalosti
a stanoviská k nim...

aktuality - logo
 


Aktuality

27. október 2012, autor: Dušan Šácha
francúzske vážky
Vo Francúzsku prebieha príprava národného červeného zoznamu vážok. Kolegovia nás požiadali o poskytnutie údajov. Ak náhodou niekto má údaje alebo fotky vážok z pevninského Francúzska, môže ich poslať na adresu raphaelle.itrac-bruneau@insectes.org. Merci!
25. október 2012, autor: správca
Čo v lete?
Kde sa oplatí ísť cez leto? Do Nemecka na medzinárodný vážkarsky kongres.
Viac na www.ico2013.eu.
1. október 2012, autor: správca
Súťaž Hľadaj vážku - uzávierka
Upozornenie pre všetkých súťažiacich:
Uzávierka aktuálneho kola súťaže Hľadaj vážku! bude 31.10. Po tomto termíne už nebude možné zapisovať výsledky do databáz.
Ak ešte máte nejaké nezapísané údaje, poponáhľajte sa!
27. august 2012, autor: Dušan Šácha
stanovisko Spoločnosti Aqua vita ku konaniu GPSR
Spoločnosť Aqua vita považuje vyjadrenia Generálnej prokuratúry SR vo veci údajného nekonania bývalých ministrov životného prostredia v prípade lykožrútovej kalamity v Tatrách za absurdné.
Kroky GP SR, ktorá nielenže nevzala do úvahy stanoviská odborníkov, ale ani národnú a európsku legislatívu upravujúcu ochranu prírody, považujeme za lacný pokus o zastrašenie ochrancov prírody v Slovenskej republike.
GP SR sa tak môže sama vystavovať podozreniam zo straty nestrannosti a úvahám, že koná pod vplyvom lobistických skupín.
12. jún 2012, autor: Dušan Šácha
odonatologické terény na Balkáne
V nadväznosti na Európsky kongres sa v štátoch bývalej Juhoslávie bude konať niekoľko terénnych akcií:

Tzv. Post-congress field trip - 7. až 14. júla do Bosny alebo Macedónie, informácie na www.nhmbeo.rs/post_congress_tour/excursion.324.html

Druhý BOOB čiže Balkánsky OdonatOlogický Míting, 6.-13.8. v srbskej Vojvodine, informácie u Sašu Rajkova (rajkovs@gmail.com).

Je toho dosť, ale aspoň je z čoho vyberať :)
1. jún 2012, autor: správca
za vážkami do Švédska
Je tu ďalšia možnosť stráviť dovolenku s vážkami a na zaujímavom mieste.
Hörjelgården, Skåne, Švédsko, 16.-22. júl.
Bližšie informácie a registrácia: Magnus Billqvist, magnus.billqvist@gmail.com.
22. máj 2012, autor: Dušan Šácha
petícia za záchranu riek a výzva MŽP SR
Spoločnosť Aqua vita sa pridáva k úsiliu Slovenského rybárskeho zväzu a ďalších mimovládnych organizácií o reguláciu malých vodných elektrární.
Plány na ich novú výstavbu hrozia reálnym zničením ekosystémov tečúcich vôd na veľkej časti našich riek a ich premenou na vody stojaté. Priamo sú tým ohrozené populácie a biotopy nielen rýb, ale aj vážok a ďalších vodných bezstavovcov.

Petíciu môžete podporiť na tejto linke:
www.changenet.sk/

Zároveň vyzývame Ministerstvo životného prostredia SR na prehodnotenie súčasnej politiky podpory alternatívnych zdrojov energie.
O nutnosti diverzifikácie energetických zdrojov a nahrádzania fosílnych palív nie sú pochybnosti. Je však potrebné zmeniť súčasnú politiku, v ktorej podpora alternatívnych energetických zdrojov slúži ako zámienka na presadzovanie ekonomických záujmov finančných skupín na úkor širších spoločenských a národných záujmov.
Súčasná politika vedie k ničeniu prirodzených ekosystémov, plytvaniu poľnohospodárskou pôdou a zdražovaniu potravín a energií. Malé vodné elektrárne sú pritom len jedným z mnohých príkladov. Obdobne boli pretláčané fotovoltaické elektrárne, a to aj do území s nevhodnými klimatickými podmienkami, využitie biomasy s dôsledkom neúmernej likvidácie brehových porastov alebo biopalivá s dopadom na výmeru pestovania potravinárskych plodín.
MŽP a Vláde SR odporúčame, aby v energetickej politike presadzovali predovšetkým úspory, kde má naša ekonomika stále veľké rezervy. Z tohto dôvodu je tiež nutné podporovať výskum a vývoj, ktorý k želateľným úsporám povedie. Budovanie nových energetických zdrojov je tiež potrebné, malo by však prichádzať do úvahy až ako druhý krok, a to až po zvážení všetkých, nielen ekonomických dopadov.
10. apríl 2012, autor: Dušan Šácha
české odonatologické dni
Do zbierky vážkarskych akcií pribudla ďalšia, tento raz v najbližšej cudzine (dokonca priamo na hraniciach).
Miesto: Chřiby.
Termín: 28.-30.6. t.r.
Viac informácií podá a účasť eviduje kolega Martin Waldhauser zo Správy CHKO Lužické hory: martin.waldhauser@nature.cz
1    2    3    4    5    6    7    8