vážky.sk - logo

AKTUALITY

Novinky na stránke, upozornenia na aktuality zo sveta odonatológie, naše názory na aktuálne udalosti
a stanoviská k nim...

aktuality - logo
 


Aktuality

1. jún 2012, autor: správca
za vážkami do Švédska
Je tu ďalšia možnosť stráviť dovolenku s vážkami a na zaujímavom mieste.
Hörjelgården, Skåne, Švédsko, 16.-22. júl.
Bližšie informácie a registrácia: Magnus Billqvist, magnus.billqvist@gmail.com.
22. máj 2012, autor: Dušan Šácha
petícia za záchranu riek a výzva MŽP SR
Spoločnosť Aqua vita sa pridáva k úsiliu Slovenského rybárskeho zväzu a ďalších mimovládnych organizácií o reguláciu malých vodných elektrární.
Plány na ich novú výstavbu hrozia reálnym zničením ekosystémov tečúcich vôd na veľkej časti našich riek a ich premenou na vody stojaté. Priamo sú tým ohrozené populácie a biotopy nielen rýb, ale aj vážok a ďalších vodných bezstavovcov.

Petíciu môžete podporiť na tejto linke:
www.changenet.sk/

Zároveň vyzývame Ministerstvo životného prostredia SR na prehodnotenie súčasnej politiky podpory alternatívnych zdrojov energie.
O nutnosti diverzifikácie energetických zdrojov a nahrádzania fosílnych palív nie sú pochybnosti. Je však potrebné zmeniť súčasnú politiku, v ktorej podpora alternatívnych energetických zdrojov slúži ako zámienka na presadzovanie ekonomických záujmov finančných skupín na úkor širších spoločenských a národných záujmov.
Súčasná politika vedie k ničeniu prirodzených ekosystémov, plytvaniu poľnohospodárskou pôdou a zdražovaniu potravín a energií. Malé vodné elektrárne sú pritom len jedným z mnohých príkladov. Obdobne boli pretláčané fotovoltaické elektrárne, a to aj do území s nevhodnými klimatickými podmienkami, využitie biomasy s dôsledkom neúmernej likvidácie brehových porastov alebo biopalivá s dopadom na výmeru pestovania potravinárskych plodín.
MŽP a Vláde SR odporúčame, aby v energetickej politike presadzovali predovšetkým úspory, kde má naša ekonomika stále veľké rezervy. Z tohto dôvodu je tiež nutné podporovať výskum a vývoj, ktorý k želateľným úsporám povedie. Budovanie nových energetických zdrojov je tiež potrebné, malo by však prichádzať do úvahy až ako druhý krok, a to až po zvážení všetkých, nielen ekonomických dopadov.
10. apríl 2012, autor: Dušan Šácha
české odonatologické dni
Do zbierky vážkarskych akcií pribudla ďalšia, tento raz v najbližšej cudzine (dokonca priamo na hraniciach).
Miesto: Chřiby.
Termín: 28.-30.6. t.r.
Viac informácií podá a účasť eviduje kolega Martin Waldhauser zo Správy CHKO Lužické hory: martin.waldhauser@nature.cz
13. marec 2012, autor: Dušan Šácha
súťaž Hľadaj vážku! spustená
Novinka určená deťom a mládeži: súťaž Hľadaj vážku!
Súťaž prebieha online počas celého roku 2012, hlavnou cenou je víkendový pobyt v prírode.
Viac informácií, podmienky a pravidlá súťaže, ako aj všetko ostatné v sekcii zapojte sa: www.vazky.sk/zapojte_sa/pravidla.html.
Držíme palce a tešíme sa na Vaše pozorovania vážok.
5. marec 2012, autor: Dušan Šácha
Belehrad 2012
Tri dôvody, prečo ísť do Srbska:
1. Je tam pekne.
2. Nie je to ďaleko.
3. Bude tam 2. európsky odonatologický kongres a s ním možnosť exkurzií na miestne mokrade.
Viac informácií a prihláška na adrese:
www.nhmbeo.rs/ecoo2012_-_congress_info/congress_announcement.301.html
21. február 2012, autor: dušan šácha
Výzva ministrovi ŽP
Výzva vedcov ministrovi životného prostredia a možnosť pripojiť sa k nej: www.tanap.org/vyzva-vedcov/
27. január 2012, autor: správca
novinky na stránke
Novinky na stránke od 27.1.2012:
plne funkčná služba určovania vážok na fotografiách: www.vazky.sk/sluzby/urcovanie_druhov.html
aktualizácia kalendára výstavy: www.vazky.sk/sluzby/vystava.html
2. január 2012, autor: Dušan Šácha
Medzinárodný odonatologický kongres 2012, Japonsko
S vážkarskými konferenciami sa v tomto roku roztrhlo vrece. Na prelome júla a augusta sa bude konať aj medzinárodný kongres v Japonsku. Pôvodne mal byť už vlani, ale po neslávne známych udalostiach bol odložený. Viac sa dočítate na stránke:
www.odonata.jp/ico2012/index.html
1    2    3    4    5    6