vážky.sk - logo

ZAPOJTE SA ...

Súťaže, projekty a možnosti, ako prispieť k poznávaniu vážok v SR. Každý, kto by chcel priložiť ruku k dielu,
tu nájde niečo pre seba.

vážky a človek - logo
 


Mapovanie vzácnych druhov vážok

logo mapovania druhov
Logo mapovania
(Autor: Igor Konvit)

Prirodzene vzácne a človekom ohrozované druhy si zaslúžia našu pozornosť. O väčšine z nich máme zatiaľ len útržkovité informácie. Je potrebné zmapovať ich výskyt na Slovensku, overiť historické údaje a zistiť veľkosť ich populácií.

Štátna ochrana prírody SR ako organizácia zodpovedná za praktickú ochranu prírody v spolupráci s odborníkmi monitoruje druhy európskeho významu. Jej finančné zdroje sú výrazne limitované a tak tento výskum neprebieha v takom rozsahu, ako by bolo potrebné. Ostatné druhy vážok, medzi nimi aj chránené druhy národného významu, sú sledované len v rámci prebiehajúcich výskumov vedeckých inšititúcií.

Odborníkov na vážky je na Slovensku pomerne málo a preto bude pre nás veľmi užitočné, ak nám pri ich mapovaní pomôže aj laická verejnosť.

Nižšie nájdete linku na formulár, ktorého vyplnením nám pošlete základné údaje potrebné na overenie výskytu vzácnych a ohrozených druhov. Vo formulári sú kolónky rozdelené na údaje povinné (nevyhnutne potrebné) a nepovinné (doplnkové). Povinné políčka sú farebne označené a slúžia nám na presné určenie miesta a prvé overenie výskytu druhu. V nepovinných políčkach môžete uviesť všetko, o čom si myslíte, že nám pomôže pri výskume a overení vašich údajov.

ukážka - formulár

Vaše pozorovania budú neskôr preverovať odborníci. Z tohto dôvodu je nutné nechať na seba aspoň jeden kontakt. Tiež je vhodné pripojiť fotografiu pozorovanej vážky, ak sa vám ju podarí spraviť.

Vzácne vážky, ich opisy a fotografie nájdete na stránkach s druhmi (dá sa k nim dostať aj linkami zo zoznamu druhov a červeného zoznamu). Každá vážka, ktorá je pre nás zaujímavá, má na spodku svojej stránky linku, kde nájdete tento formulár s už preddefinovaným poľom druhu. Aj v prípade, ak si nie ste istí určením až do druhu, je dobré poslať nám údaje. Na to poslúži táto stránka, kde sú do kolónky druh zaradené aj bližšie neurčené kusy len s rodovým menom (Ak si napr. nie ste istí druhom, ale viete, že máte údaje o vážke rodu Leucorrhinia, označíte riadok „bližšie neurčená vážka Leucorrhinia spp.“).

Ďakujeme.