vážky.sk - logo

ZAPOJTE SA ...

Súťaže, projekty a možnosti, ako prispieť k poznávaniu vážok v SR. Každý, kto by chcel priložiť ruku k dielu,
tu nájde niečo pre seba.

vážky a človek - logo
 


Zoznam chýbajúcich fotografií

NÁZOV DRUHU VÁŽKY samec samica L/EX*
Lestes macrostigma x x x
Lestes sponsa     x
Lestes virens     x
Sympecma paedisca     x
Coenagrion armatum x x x
Coenagrion mercuriale x x x
Coenagrion pulchellum     x
Nehalennia speciosa   x x
Aeshna caerulea   x x
Gomphus flavipes   x  
Gomphus simillimus x x x
Gomphus pulchellus x x x
Onychogomphus forcipatus   x  
Lindenia tetraphylla x x x
Cordulia aenea     x
Somatochlora arctica   x  
Somatochlora flavomaculata   x x
Somatochlora m. meridionalis x x  
Sympetrum depressiusculum   x x
Sympetrum fonscolombei     x
Sympetrum meridionale   x  
Sympetrum pedemontanum     x
Leucorrhinia albifrons   x x
Leucorrhinia caudalis   x x
Leucorrhinia rubicunda     x

x - fotografia chýba

*L/EX = larva alebo exúvium

Ak niektorú z chýbajúcich fotografií máte, kontaktujte nás na emailovej adrese dusan.sacha@vazky.sk.