vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 110

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 1

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 262

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 221

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 159

Cordulegaster heros
počet hlasov: 224

Cordulegaster heros
počet hlasov: 106

Cordulegaster heros
počet hlasov: 129

Cordulegaster heros
počet hlasov: 188

Cordulegaster heros
počet hlasov: 110

Cordulia aenea
počet hlasov: 9

Cordulia aenea
počet hlasov: 179

Cordulia aenea
počet hlasov: 85

Cordulia aenea
počet hlasov: 104

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 230

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 133

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 8

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 179

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 172

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 104

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 138

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 182

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 205

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 173

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 215

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 180

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 7

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 140

Erythromma najas
počet hlasov: 199

Erythromma najas
počet hlasov: 145


Zoradené podľa abecedy

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

zoradiť podľa počtu hlasov zoradiť podľa zoologického systému