vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 73

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 177

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 232

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 207

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 153

Cordulegaster heros
počet hlasov: 192

Cordulegaster heros
počet hlasov: 98

Cordulegaster heros
počet hlasov: 143

Cordulegaster heros
počet hlasov: 165

Cordulegaster heros
počet hlasov: 105

Cordulia aenea
počet hlasov: 163

Cordulia aenea
počet hlasov: 180

Cordulia aenea
počet hlasov: 100

Cordulia aenea
počet hlasov: 66

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 228

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 109

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 93

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 171

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 138

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 67

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 122

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 166

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 184

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 147

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 177

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 153

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 276

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 106

Erythromma najas
počet hlasov: 206

Erythromma najas
počet hlasov: 112


Zoradené podľa abecedy

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

zoradiť podľa počtu hlasov zoradiť podľa zoologického systému