vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 131

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 154

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 278

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 229

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 186

Cordulegaster heros
počet hlasov: 230

Cordulegaster heros
počet hlasov: 114

Cordulegaster heros
počet hlasov: 130

Cordulegaster heros
počet hlasov: 218

Cordulegaster heros
počet hlasov: 125

Cordulia aenea
počet hlasov: 15

Cordulia aenea
počet hlasov: 187

Cordulia aenea
počet hlasov: 115

Cordulia aenea
počet hlasov: 110

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 242

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 134

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 8

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 181

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 176

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 111

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 154

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 187

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 183

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 184

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 221

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 139

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 319

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 141

Erythromma najas
počet hlasov: 197

Erythromma najas
počet hlasov: 148


Zoradené podľa abecedy

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

zoradiť podľa počtu hlasov zoradiť podľa zoologického systému