vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 145

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 161

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 290

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 241

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 184

Cordulegaster heros
počet hlasov: 234

Cordulegaster heros
počet hlasov: 125

Cordulegaster heros
počet hlasov: 147

Cordulegaster heros
počet hlasov: 235

Cordulegaster heros
počet hlasov: 144

Cordulia aenea
počet hlasov: 17

Cordulia aenea
počet hlasov: 195

Cordulia aenea
počet hlasov: 134

Cordulia aenea
počet hlasov: 129

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 261

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 139

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 9

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 199

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 194

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 130

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 175

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 208

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 203

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 189

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 223

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 183

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 340

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 154

Erythromma najas
počet hlasov: 218

Erythromma najas
počet hlasov: 144


Zoradené podľa abecedy

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

zoradiť podľa počtu hlasov zoradiť podľa zoologického systému