vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 126

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 150

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 272

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 218

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 174

Cordulegaster heros
počet hlasov: 228

Cordulegaster heros
počet hlasov: 104

Cordulegaster heros
počet hlasov: 146

Cordulegaster heros
počet hlasov: 206

Cordulegaster heros
počet hlasov: 113

Cordulia aenea
počet hlasov: 171

Cordulia aenea
počet hlasov: 195

Cordulia aenea
počet hlasov: 101

Cordulia aenea
počet hlasov: 120

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 230

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 146

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 22

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 190

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 165

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 82

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 144

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 186

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 208

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 172

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 225

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 196

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 307

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 155

Erythromma najas
počet hlasov: 214

Erythromma najas
počet hlasov: 159


Zoradené podľa abecedy

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

zoradiť podľa počtu hlasov zoradiť podľa zoologického systému