vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 190

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 250

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 379

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 303

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 219

Cordulegaster heros
počet hlasov: 282

Cordulegaster heros
počet hlasov: 201

Cordulegaster heros
počet hlasov: 216

Cordulegaster heros
počet hlasov: 304

Cordulegaster heros
počet hlasov: 209

Cordulia aenea
počet hlasov: 84

Cordulia aenea
počet hlasov: 273

Cordulia aenea
počet hlasov: 195

Cordulia aenea
počet hlasov: 207

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 351

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 217

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 84

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 252

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 294

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 136

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 245

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 308

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 272

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 272

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 335

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 282

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 399

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 201

Erythromma najas
počet hlasov: 323

Erythromma najas
počet hlasov: 217


Zoradené podľa abecedy

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

zoradiť podľa počtu hlasov zoradiť podľa zoologického systému