vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 114

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 143

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 268

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 226

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 163

Cordulegaster heros
počet hlasov: 229

Cordulegaster heros
počet hlasov: 111

Cordulegaster heros
počet hlasov: 133

Cordulegaster heros
počet hlasov: 193

Cordulegaster heros
počet hlasov: 117

Cordulia aenea
počet hlasov: 14

Cordulia aenea
počet hlasov: 184

Cordulia aenea
počet hlasov: 90

Cordulia aenea
počet hlasov: 109

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 231

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 137

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 12

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 185

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 171

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 71

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 141

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 188

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 183

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 178

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 213

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 185

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 12

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 145

Erythromma najas
počet hlasov: 204

Erythromma najas
počet hlasov: 148


Zoradené podľa abecedy

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

zoradiť podľa počtu hlasov zoradiť podľa zoologického systému