vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 156

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 156

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 291

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 272

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 266

Cordulegaster heros
počet hlasov: 387

Cordulegaster heros
počet hlasov: 220

Cordulegaster heros
počet hlasov: 261

Cordulegaster heros
počet hlasov: 154

Cordulegaster heros
počet hlasov: 256

Cordulia aenea
počet hlasov: 64

Cordulia aenea
počet hlasov: 380

Cordulia aenea
počet hlasov: 238

Cordulia aenea
počet hlasov: 239

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 385

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 146

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 19

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 126

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 201

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 132

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 235

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 216

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 204

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 327

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 359

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 329

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 464

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 214

Erythromma najas
počet hlasov: 387

Erythromma najas
počet hlasov: 352


Zoradené podľa abecedy

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

zoradiť podľa počtu hlasov zoradiť podľa zoologického systému