vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 233

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 230

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 473

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 388

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 265

Cordulegaster heros
počet hlasov: 327

Cordulegaster heros
počet hlasov: 245

Cordulegaster heros
počet hlasov: 247

Cordulegaster heros
počet hlasov: 239

Cordulegaster heros
počet hlasov: 235

Cordulia aenea
počet hlasov: 110

Cordulia aenea
počet hlasov: 239

Cordulia aenea
počet hlasov: 241

Cordulia aenea
počet hlasov: 252

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 394

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 188

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 81

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 266

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 307

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 120

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 271

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 213

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 288

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 343

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 360

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 326

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 425

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 223

Erythromma najas
počet hlasov: 385

Erythromma najas
počet hlasov: 350


Zoradené podľa abecedy

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

zoradiť podľa počtu hlasov zoradiť podľa zoologického systému