vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 143

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 167

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 295

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 241

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 183

Cordulegaster heros
počet hlasov: 246

Cordulegaster heros
počet hlasov: 135

Cordulegaster heros
počet hlasov: 131

Cordulegaster heros
počet hlasov: 246

Cordulegaster heros
počet hlasov: 137

Cordulia aenea
počet hlasov: 28

Cordulia aenea
počet hlasov: 206

Cordulia aenea
počet hlasov: 145

Cordulia aenea
počet hlasov: 141

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 272

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 151

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 19

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 211

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 198

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 135

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 187

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 217

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 214

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 201

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 234

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 195

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 344

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 152

Erythromma najas
počet hlasov: 229

Erythromma najas
počet hlasov: 156


Zoradené podľa abecedy

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

zoradiť podľa počtu hlasov zoradiť podľa zoologického systému