vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 154

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 167

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 321

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 267

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 215

Cordulegaster heros
počet hlasov: 247

Cordulegaster heros
počet hlasov: 167

Cordulegaster heros
počet hlasov: 169

Cordulegaster heros
počet hlasov: 257

Cordulegaster heros
počet hlasov: 175

Cordulia aenea
počet hlasov: 60

Cordulia aenea
počet hlasov: 194

Cordulia aenea
počet hlasov: 161

Cordulia aenea
počet hlasov: 181

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 308

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 177

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 14

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 188

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 242

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 102

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 211

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 250

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 218

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 234

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 278

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 223

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 348

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 152

Erythromma najas
počet hlasov: 271

Erythromma najas
počet hlasov: 186


Zoradené podľa abecedy

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

zoradiť podľa počtu hlasov zoradiť podľa zoologického systému