vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 88

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 149

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 247

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 209

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 163

Cordulegaster heros
počet hlasov: 218

Cordulegaster heros
počet hlasov: 99

Cordulegaster heros
počet hlasov: 124

Cordulegaster heros
počet hlasov: 161

Cordulegaster heros
počet hlasov: 120

Cordulia aenea
počet hlasov: 132

Cordulia aenea
počet hlasov: 174

Cordulia aenea
počet hlasov: 115

Cordulia aenea
počet hlasov: 81

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 222

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 124

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 108

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 166

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 153

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 84

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 137

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 173

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 199

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 163

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 192

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 167

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 290

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 121

Erythromma najas
počet hlasov: 183

Erythromma najas
počet hlasov: 127


Zoradené podľa abecedy

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

zoradiť podľa počtu hlasov zoradiť podľa zoologického systému