vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 125

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 143

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 259

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 224

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 180

Cordulegaster heros
počet hlasov: 224

Cordulegaster heros
počet hlasov: 109

Cordulegaster heros
počet hlasov: 134

Cordulegaster heros
počet hlasov: 212

Cordulegaster heros
počet hlasov: 119

Cordulia aenea
počet hlasov: 10

Cordulia aenea
počet hlasov: 182

Cordulia aenea
počet hlasov: 109

Cordulia aenea
počet hlasov: 104

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 235

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 129

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 114

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 175

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 171

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 56

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 152

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 191

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 172

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 179

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 211

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 132

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 313

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 136

Erythromma najas
počet hlasov: 192

Erythromma najas
počet hlasov: 133


Zoradené podľa abecedy

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

zoradiť podľa počtu hlasov zoradiť podľa zoologického systému