vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 137

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 162

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 279

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 233

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 184

Cordulegaster heros
počet hlasov: 235

Cordulegaster heros
počet hlasov: 120

Cordulegaster heros
počet hlasov: 135

Cordulegaster heros
počet hlasov: 223

Cordulegaster heros
počet hlasov: 132

Cordulia aenea
počet hlasov: 19

Cordulia aenea
počet hlasov: 192

Cordulia aenea
počet hlasov: 122

Cordulia aenea
počet hlasov: 117

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 249

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 141

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 13

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 187

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 182

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 118

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 163

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 195

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 191

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 192

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 229

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 144

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 328

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 148

Erythromma najas
počet hlasov: 206

Erythromma najas
počet hlasov: 152


Zoradené podľa abecedy

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

zoradiť podľa počtu hlasov zoradiť podľa zoologického systému