vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 44

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 177

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 214

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 192

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 146

Cordulegaster heros
počet hlasov: 189

Cordulegaster heros
počet hlasov: 87

Cordulegaster heros
počet hlasov: 109

Cordulegaster heros
počet hlasov: 153

Cordulegaster heros
počet hlasov: 104

Cordulia aenea
počet hlasov: 137

Cordulia aenea
počet hlasov: 164

Cordulia aenea
počet hlasov: 59

Cordulia aenea
počet hlasov: 45

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 208

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 102

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 93

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 163

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 141

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 55

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 106

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 160

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 179

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 126

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 160

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 119

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 258

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 108

Erythromma najas
počet hlasov: 194

Erythromma najas
počet hlasov: 115


Zoradené podľa abecedy

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

zoradiť podľa počtu hlasov zoradiť podľa zoologického systému