vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 97

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 145

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 258

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 219

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 151

Cordulegaster heros
počet hlasov: 237

Cordulegaster heros
počet hlasov: 96

Cordulegaster heros
počet hlasov: 125

Cordulegaster heros
počet hlasov: 181

Cordulegaster heros
počet hlasov: 109

Cordulia aenea
počet hlasov: 162

Cordulia aenea
počet hlasov: 180

Cordulia aenea
počet hlasov: 103

Cordulia aenea
počet hlasov: 80

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 228

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 119

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 89

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 177

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 166

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 61

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 126

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 166

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 175

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 146

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 211

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 132

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 284

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 136

Erythromma najas
počet hlasov: 190

Erythromma najas
počet hlasov: 138


Zoradené podľa abecedy

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

zoradiť podľa počtu hlasov zoradiť podľa zoologického systému