vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 94

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 147

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 218

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 215

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 171

Cordulegaster heros
počet hlasov: 233

Cordulegaster heros
počet hlasov: 105

Cordulegaster heros
počet hlasov: 124

Cordulegaster heros
počet hlasov: 177

Cordulegaster heros
počet hlasov: 130

Cordulia aenea
počet hlasov: 155

Cordulia aenea
počet hlasov: 173

Cordulia aenea
počet hlasov: 101

Cordulia aenea
počet hlasov: 80

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 234

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 131

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 117

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 173

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 162

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 87

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 146

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 179

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 172

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 170

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 173

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 172

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 282

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 135

Erythromma najas
počet hlasov: 189

Erythromma najas
počet hlasov: 137


Zoradené podľa abecedy

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

zoradiť podľa počtu hlasov zoradiť podľa zoologického systému