vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 61

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 141

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 223

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 198

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 147

Cordulegaster heros
počet hlasov: 196

Cordulegaster heros
počet hlasov: 92

Cordulegaster heros
počet hlasov: 116

Cordulegaster heros
počet hlasov: 152

Cordulegaster heros
počet hlasov: 112

Cordulia aenea
počet hlasov: 145

Cordulia aenea
počet hlasov: 171

Cordulia aenea
počet hlasov: 87

Cordulia aenea
počet hlasov: 57

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 230

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 126

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 90

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 168

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 137

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 68

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 111

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 166

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 181

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 136

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 167

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 152

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 264

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 118

Erythromma najas
počet hlasov: 209

Erythromma najas
počet hlasov: 114


Zoradené podľa abecedy

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

zoradiť podľa počtu hlasov zoradiť podľa zoologického systému