vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 106

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 4

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 259

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 218

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 173

Cordulegaster heros
počet hlasov: 225

Cordulegaster heros
počet hlasov: 101

Cordulegaster heros
počet hlasov: 127

Cordulegaster heros
počet hlasov: 186

Cordulegaster heros
počet hlasov: 107

Cordulia aenea
počet hlasov: 6

Cordulia aenea
počet hlasov: 176

Cordulia aenea
počet hlasov: 109

Cordulia aenea
počet hlasov: 102

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 232

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 130

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 5

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 178

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 171

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 61

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 135

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 168

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 207

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 2

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 213

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 176

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 272

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 137

Erythromma najas
počet hlasov: 196

Erythromma najas
počet hlasov: 140


Zoradené podľa abecedy

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

zoradiť podľa počtu hlasov zoradiť podľa zoologického systému