vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 40

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 171

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 215

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 197

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 116

Cordulegaster heros
počet hlasov: 210

Cordulegaster heros
počet hlasov: 89

Cordulegaster heros
počet hlasov: 115

Cordulegaster heros
počet hlasov: 151

Cordulegaster heros
počet hlasov: 92

Cordulia aenea
počet hlasov: 128

Cordulia aenea
počet hlasov: 166

Cordulia aenea
počet hlasov: 64

Cordulia aenea
počet hlasov: 50

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 206

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 103

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 84

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 165

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 133

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 55

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 112

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 159

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 169

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 127

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 168

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 125

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 269

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 99

Erythromma najas
počet hlasov: 186

Erythromma najas
počet hlasov: 109


Zoradené podľa abecedy

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

zoradiť podľa počtu hlasov zoradiť podľa zoologického systému