vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 44

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 137

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 216

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 189

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 108

Cordulegaster heros
počet hlasov: 204

Cordulegaster heros
počet hlasov: 85

Cordulegaster heros
počet hlasov: 111

Cordulegaster heros
počet hlasov: 147

Cordulegaster heros
počet hlasov: 99

Cordulia aenea
počet hlasov: 122

Cordulia aenea
počet hlasov: 161

Cordulia aenea
počet hlasov: 58

Cordulia aenea
počet hlasov: 47

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 199

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 102

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 84

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 122

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 141

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 60

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 105

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 157

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 162

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 127

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 160

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 119

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 261

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 108

Erythromma najas
počet hlasov: 194

Erythromma najas
počet hlasov: 115


Zoradené podľa abecedy

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

zoradiť podľa počtu hlasov zoradiť podľa zoologického systému