vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 103

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 1

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 0

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 192

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 170

Cordulegaster heros
počet hlasov: 232

Cordulegaster heros
počet hlasov: 97

Cordulegaster heros
počet hlasov: 127

Cordulegaster heros
počet hlasov: 182

Cordulegaster heros
počet hlasov: 0

Cordulia aenea
počet hlasov: 2

Cordulia aenea
počet hlasov: 0

Cordulia aenea
počet hlasov: 106

Cordulia aenea
počet hlasov: 98

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 230

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 128

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 1

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 175

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 167

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 101

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 132

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 166

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 206

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 0

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 176

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 134

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 2

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 142

Erythromma najas
počet hlasov: 190

Erythromma najas
počet hlasov: 137


Zoradené podľa abecedy

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

zoradiť podľa počtu hlasov zoradiť podľa zoologického systému