vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 56

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 180

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 231

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 191

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 152

Cordulegaster heros
počet hlasov: 201

Cordulegaster heros
počet hlasov: 93

Cordulegaster heros
počet hlasov: 132

Cordulegaster heros
počet hlasov: 162

Cordulegaster heros
počet hlasov: 108

Cordulia aenea
počet hlasov: 143

Cordulia aenea
počet hlasov: 177

Cordulia aenea
počet hlasov: 65

Cordulia aenea
počet hlasov: 51

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 217

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 113

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 87

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 164

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 134

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 56

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 114

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 160

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 171

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 145

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 180

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 139

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 252

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 102

Erythromma najas
počet hlasov: 190

Erythromma najas
počet hlasov: 122


Zoradené podľa abecedy

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

zoradiť podľa počtu hlasov zoradiť podľa zoologického systému