vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Anax parthenope
počet hlasov: 156

Anax parthenope
počet hlasov: 145

Anax parthenope
počet hlasov: 235

Anax parthenope
počet hlasov: 133

Brachytron pratense
počet hlasov: 214

Brachytron pratense
počet hlasov: 288

Brachytron pratense
počet hlasov: 229

Brachytron pratense
počet hlasov: 196

Hemianax ephippiger
počet hlasov: 125

Gomphus flavipes
počet hlasov: 149

Gomphus flavipes
počet hlasov: 278

Gomphus flavipes
počet hlasov: 231

Gomphus flavipes
počet hlasov: 265

Gomphus flavipes
počet hlasov: 253

Gomphus flavipes
počet hlasov: 168

Gomphus vulgatissimus
počet hlasov: 129

Gomphus vulgatissimus
počet hlasov: 210

Gomphus vulgatissimus
počet hlasov: 17

Gomphus vulgatissimus
počet hlasov: 160

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 210

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 308

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 39

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 143

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 157

Onychogomphus forcipatus
počet hlasov: 223

Onychogomphus forcipatus
počet hlasov: 177

Onychogomphus forcipatus
počet hlasov: 214

Onychogomphus forcipatus
počet hlasov: 94

Onychogomphus forcipatus
počet hlasov: 114

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 240


Zoradené podľa zoologického systému

1 2 3 4 5 67 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa počtu hlasov