vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Anax parthenope
počet hlasov: 377

Anax parthenope
počet hlasov: 241

Anax parthenope
počet hlasov: 286

Anax parthenope
počet hlasov: 292

Brachytron pratense
počet hlasov: 369

Brachytron pratense
počet hlasov: 385

Brachytron pratense
počet hlasov: 354

Brachytron pratense
počet hlasov: 141

Hemianax ephippiger
počet hlasov: 107

Gomphus flavipes
počet hlasov: 211

Gomphus flavipes
počet hlasov: 429

Gomphus flavipes
počet hlasov: 350

Gomphus flavipes
počet hlasov: 365

Gomphus flavipes
počet hlasov: 407

Gomphus flavipes
počet hlasov: 298

Gomphus vulgatissimus
počet hlasov: 194

Gomphus vulgatissimus
počet hlasov: 390

Gomphus vulgatissimus
počet hlasov: 97

Gomphus vulgatissimus
počet hlasov: 119

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 257

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 312

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 61

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 234

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 236

Onychogomphus forcipatus
počet hlasov: 333

Onychogomphus forcipatus
počet hlasov: 181

Onychogomphus forcipatus
počet hlasov: 293

Onychogomphus forcipatus
počet hlasov: 203

Onychogomphus forcipatus
počet hlasov: 169

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 321


Zoradené podľa zoologického systému

1 2 3 4 5 67 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa počtu hlasov